Θέση: Εκπαιδευόμενος Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορικών και Υπηρεσιών Πληροφορικής.

Απόφοιτος/η ανωτάτης σχολής Πληροφορικής με κατεύθυνση Ασφάλειας Πληροφοριών ζητείται για συνεργασία ως εξωτερικός συνεργάτης (Ελλάδα και Κύπρο) και συμμετοχή σε ομάδες επιθεώρησης Συστημάτων Διαχείρισης ISO 27001, ISO 20000-1.

Απαραίτητα τυπικά προσόντα :

 • Θεωρητική κατάρτιση στην Ασφάλεια Πληροφοριών και Πληροφορική
 • Άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά (προφορικό και γραπτό λόγο)
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις (Για Άρρεν μόνο)

 
Επιθυμητά προσόντα :

 • Επιτυχή ολοκλήρωση σεμιναρίου/ων για Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ή/και Υπηρεσιών Πληροφορικής.
 • Μικρή εμπειρία σε υλοποίηση ή/και επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ή/και Υπηρεσιών Πληροφορικής.

 
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α είναι μέχρι 30 ετών, με ικανότητα σε:

 • Επικοινωνία με πελάτες, συνεργάτες, μέλη ομάδας
 • Εξωστρέφεια και Κοινωνικότητα
 • Τήρηση Εχεμύθειας / Εμπιστευτικότητας
 • Πολύ όρεξη για εργασία και μάθηση
 • Ομαδικότητα
 • Ανάλυση καταστάσεων και δεδομένων.
 • Μεθοδικότητα στο τρόπο εργασίας και διεκπεραίωσης
 • Παρατηρητικότητα.
 • Ευχέρεια γραπτού λόγου.
 • Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη
 • Αφοσίωση

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν το Βιογραφικό τους στα Αγγλικά με φωτογραφία στο email contact [at] isoqar [dot] gr