Μέτρα για την Εξάλειψη Φαινομένων μη Έγκυρων και Πλαστών Πιστοποιητικών: Έλεγχος Εγκυρότητας των Πιστοποιητικών ISO

Όπως είναι γνωστό, έχουν γίνει αντιληπτές αρκετές περιπτώσεις μη έγκυρων/  πλαστών πιστοποιητικών ποιότητας π.χ. ISO 9001, ISO 14001 κτλ. Τη τελευταία περίοδο μάλιστα έχουν πέσει στην αντίληψή της εταιρείας μας 2 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μη έγκυρων / πλαστών πιστοποιητικών ISO 9001:2008 από γνωστό Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης. Και στις δύο περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά αυτά φέρονται να έχουνε εκδοθεί σε επιστολόχαρτα του συγκεκριμένου Φορέα Πιστοποίησης και εκ πρώτης φαινόντουσαν να είναι έγκυρα. Όμως, μετά από έγγραφη αίτηση επαλήθευσης, τα κεντρικά του Φορέα Πιστοποίησης διέψευσαν την έκδοση τους. Και στις δυο περιπτώσεις οι διοικήσεις των ‘πιστοποιημένων’ Κυπριακών επιχειρήσεων δήλωσαν άγνοια για τη μη εγκυρότητα / πλαστότητα  των πιστοποιητικών – τα οποία πίστευαν ότι είναι αληθινά και τα επιδείκνυαν με εμπιστοσύνη σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα μη έγκυρα / πλαστά πιστοποιητικά αυτά εκδόθηκαν από ‘επαγγελματία’ που παρουσιάζεται ως σύμβουλος και αντιπρόσωπος του συγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης στη Κύπρο.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την επιχειρηματική κοινότητα ότι τα μη έγκυρα / πλαστά πιστοποιητικά - πέρα από την απάτη που διαπράττεται εις βάρος της επιχείρισης και του πελατειακού κοινού της- εγκυμονούν για την φερόμενη ως ‘πιστοποιημένη’ επιχείρηση και πολλούς κινδύνους π.χ.

  • Να βρεθεί κατηγορούμενη (ακόμη και ενώπιον της δικαιοσύνης) για προσκόμιση μη έγκυρου / πλαστού  πιστοποιητικού σε διαγωνισμό δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ,
  • Να απολέσει την αξιοπιστία και το καλό της όνομα στην αγορά – σε περίπτωση που αποκαλυφθεί η μη εγκυρότητα / πλαστότητα των πιστοποιητικών.
  • Να υπάρξουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε καλές συνεργασίες προσκομίζοντας το ‘πιστοποιητικό’ όταν αυτό είναι απαίτηση από τον  πελάτη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κάθε πιστοποιημένη επιχείρηση έχει την ευθύνη απέναντι στους πελάτες της αλλά και απέναντι στον εαυτό της να διασφαλίζει ότι τα πιστοποιητικά της είναι αληθινά και έγκυρα.

Η εγκυρότητα και κανονικότητα των πιστοποιητικών μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή και από κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με τα κεντρικά του Φορέα Πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι κάθε διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης οφείλει να έχει διαδικασία επαλήθευσης των πιστοποιητικών η οποία να παρέχεται και δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Μερικοί φορείς πιστοποίησης παρέχουν αυτή την υπηρεσία στην ιστοσελίδα των κεντρικών τους ενώ άλλοι την παρέχουν μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου που αποστέλλεται με επιστολή ή e-mail.

Για να σταματήσουν να υφίστανται περιπτώσεις πλαστών πιστοποιητικών, θα πρέπει όλες οι πιστοποιημένες εταιρείες από οποιοδήποτε διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης να κάνουν χρήση και να επαληθεύουν την εγκυρότητα των πιστοποιητικών που τους έχουν εκδοθεί. Οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι που μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να ελέγξει την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού είναι:

  • Να ελέγξει την εγκυρότητα και ισχύ του πιστοποιητικού μέσω της διαδικασίας επαλήθευσης πιστοποιητικών που παρέχεται στην ιστοσελίδα του κεντρικού γραφείου (συνήθως βάση του αριθμού του πιστοποιητικού).
  • Αν η ανωτέρω επαλήθευση δεν παρέχεται με ηλεκτρονικό τρόπο (δηλαδή μέσω της ιστοσελίδας) τότε ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στο κεντρικό γραφείο του φορέα πιστοποίησης και να ζητήσει την επαλήθευση του πιστοποιητικού.  

Τονίζεται δε, ότι κάθε διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται να διενεργεί επιθεώρησες (surveillance audits) σε κάθε πιστοποιημένο πελάτη του σε διαστήματα που δε ξεπερνούν τους 12 μήνες. Συνεπώς καμία διαπιστευμένη πιστοποίηση δεν είναι έγκυρη αν η επιθεώρηση γίνεται κάθε τρία χρόνια μόνο.