Στις 15 με 19 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το σεμινάριο ISMS Lead Auditor (IRCA Registered)

Στις 15 με 19 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 4ο σε σειρά 5ημερο σεμινάριο ISMS Lead Auditor (IRCA Registered). Στο σεμινάριο συμμετείχαν στελέχη επιχειρήσεων εταιριών πληροφορικής, σύμβουλοι, καθώς και άτομα του ακαδημαϊκού χώρου.

Η ISOQAR Hellas Ltd. έχοντας συνέργειες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, παρέχει πιστοποιημένα σεμινάρια από διεθνώς διαπιστευμένους φορείς, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαίδευση.