Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2015

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2015. Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: http://laek.oaed.gr/