Σκοπός Διαπίστευσης

Σκοπός Διαπίστευσης. (από την UKAS – United Kingdom Accreditation Service)

Η ISOQAR Ltd (Μάντσεστερ, Η.Β.) διαθέτει ένα από τους μεγαλύτερους σκοπούς διαπίστευσης, και αξιολογητές που έχουν εμπειρία σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και εμπορίου. Κάτωθι σας παραθέτουμε κατάλογο με τους τομείς που είμαστε διαπιστευμένοι από την UKAS να παρέχουμε διαπιστευμένη πιστοποίηση. Οι τομείς διαπίστευσης του σκοπού μας παραθέτονται κάτω από τις γενικές επικεφαλίδες στις οποίες ανήκουν, χρησιμοποιώντας τους ευρωπαϊκούς κωδικούς (EAC) που έχουν υιοθετηθεί και από την UKAS. Ο αναλυτικός κατάλογος με τους αναλυτικούς τομείς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και πρακτικά δύσκολο να παρατεθεί. Εάν επιθυμείτε την επιβεβαίωση ότι μπορούμε να σας παρέχουμε διαπιστευμένη πιστοποίηση για τον τομέα που δραστηριοποιήστε, τότε παρακαλούμε να μας επιστρέψετε συμπληρωμένο το ‘Ερωτηματολόγιο - Για γραπτή Προσφορά’. Με αυτόν τον τρόπο θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τις δραστηριότητες σας ώστε να σας απαντήσουμε υπεύθυνα. Επίσης θα σας υποβάλουμε και μία γραπτή προσφορά για αξιολόγηση και πιστοποίηση κατά ISO 9001 χωρίς βέβαια καμία υποχρέωση από την πλευρά σας για ανάθεση έργου σε εμάς.