​Διαπίστευση της Alcumus ISOQAR Ltd για ISO45001:2018

Εκ μέρους των κεντρικών της Alcumus ISOQAR Ltd, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι οι ενέργειες αξιολόγησης της UKAS για τη μετάβαση  ISO45001: 2018 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Η σχετική διαπίστευση στο ISO / IEC 17021-1: 2015 έχει ενημερωθεί στη UKAS ώστε να περιλαμβάνει τις πιστοποιήσεις για τα νέα πρότυπα. Αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες από το την ιστοσελίδα  www.ukas.com

Η Alcumus ISOQAR Ltd είναι συνεπώς ένας από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης που μπορούν να εκδίδουν διαπιστευμένα από τη UKAS πιστοποιητικά κατά ISO45001: 2018