Πενθήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (εγκεκριμένο απο IRCA) - Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008, Αθήνα 24 με 28 Νοεμβρίου 2014

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι διοργανώνουμε πενθήμερο σεμινάριο με θέμα ‘Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001: 2008’.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 24 με 28 Νοεμβρίου 2014. Κατά την 5η ημέρα του σεμιναρίου θα διεξαχθούν εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του IRCA (www.irca.org).

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 800 ευρώ - πληρωτέο πριν από την έναρξη του σεμιναρίου. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει όλο το υλικό του σεμιναρίου καθώς και τα διαλείμματα φαγητού και καφέ. Για προεξοφλημένες εγγραφές που ολοκληρωθούν πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2014 προσφέρεται έκπτωση 30% και το κόστος διαμορφώνεται στα 560 ευρώ. Επιπλέον, έκπτωση προσφέρεται σε ειδικές ομάδες (φοιτητές, άνεργους κλπ.) καθώς επίσης και για περισσότερους του ενός συμμετέχοντες από την ίδια εταιρεία (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας). Το σεμινάριο επιδοτείται από το ΛΑΕΚ με το πρόγραμμα 0.45% του ΟΑΕΔ.

Μπορείτε να βρείτε έγγραφο με πληροφορίες εδώ για το σεμινάριο καθώς επίσης και το έντυπο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:  +357 26 222172 ή +30 210 6218021 ή με e-mail στο training[at]isoqar[dot]gr