Σύμβαση συνεργασίας ISOQAR (Hellas) Ltd με την «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Η ISOQAR (Hellas) Ltd κατόπιν της σύμβασης συνεργασίας που έχει υπογράψει με τον φορέα «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» έχει τη δυνατότητα να διεξάγει την επιθεώρηση σε οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να πιστοποιηθεί με το σήμα «Κρήτη».