Η Εταιρία

         

Ποια είναι η Alcumus ISOQAR Ltd?  
Η Alcumus ISOQAR Ltd είναι ένας διαπιστευμένος βρετανικός φορέας πιστοποίησης, που σημαίνει ότι έχει την επίσημη εξουσιοδότηση για να επιθεωρεί και αξιολογεί επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και να εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών και άλλων προτύπων (όπως ISO 9001, ISO 27001,  ISO 14001). Στην Ηνωμένο Βασίλειο (όπου εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία της Alcumus ISOQAR Ltd) η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται μόνο από την United Kingdom Accreditation Service (UKAS) που με την σειρά του είναι ο αναγνωρισμένος φορέας διαπίστευσης της βρετανικής κυβέρνησης. Η διαπίστευση της UKAS έχει ισχύ σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και αναγνωρίζεται διεθνώς.
 
Υπηρεσίες Πιστοποίησης της Alcumus ISOQAR Ltd
Οι υπηρεσίες πιστοποίησης της Alcumus ISOQAR Ltd που διενεργούνται στην Ευρώπη (αλλά και διεθνώς) ελέγχονται από την United Kingdom Accreditation Service (UKAS). Η Alcumus ISOQAR Ltd είναι ένας ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης. Αξιολογεί ένα ευρύ φάσμα κατασκευαστικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων καθώς και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς
 
Alcumus ISOQAR Ltd - Η Εταιρεία 
Η ISOQAR Ltd συστάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και πήρε την μορφή ΕΠΕ ως ISOQAR Ltd τον Αύγουστο του 1991.  Σήμερα η ISOQAR ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Alcumus Group και ονομάζεται Alcumus ISOQAR Ltd.  Η γνώση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την μακρόχρονη πορεία της εταιρείας στις πιστοποιήσεις, την καθιστά ως ένα από τους πιο αξιόπιστους Φορείς Πιστοποίησης στο χώρο. Η εταιρεία εργοδοτεί τους δικούς της επιθεωρητές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, η Alcumus ISOQAR Ltd έχει διεθνή παρουσία και ένα δίκτυο περιφερειακών γραφείων σε πρωτεύουσες ή και κύριες πόλεις αρκετών κρατών (εκ των οποίων ένα είναι και στην Κύπρο) που το κάθε ένα είναι και υπεύθυνο για τις επιθεωρήσεις, ελέγχους και πιστοποιήσεις μίας ευρύτερης περιοχή ευθύνης.
Η καλή  φήμη που έχει επιτύχει και διατηρεί η Alcumus ISOQAR Ltd ωφελείται κατά πολύ στο ανθρώπινο δυναμικό της, στις εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματική επάρκεια  αλλά και την ικανότητά του να μεταφέρει γνώση στους πελάτες με τη μορφή εφαρμόσιμων και μετρήσιμων λύσεων. Με αυτό τον τρόπο τον ανθρώπινο δυναμικό της Alcumus ISOQAR Ltd κερδίζει,  την εμπιστοσύνη των πελατών μέσω της σκληρής δουλειάς, του πάθους για γνώση και της δέσμευσης για την κατανόηση των επιχειρηματικών προκλήσεων. Η κουλτούρα της εταιρείας είναι να λειτουργεί σε πραγματική συνεργασία με τους πελάτες, όχι μόνο για να καλύψει αλλά και για να ξεπεράσει τις προσδοκίες τους.
 
Η προσέγγιση της Alcumus ISOQAR Ltd
Μέσα από την κατανόηση του πως είναι να βρίσκεται κανείς από την μεριά του αξιολογούμενου, η ISOQAR Ltd έχει εξελίξει μοναδικά πλεονεκτήματα που προσφέρει στις επιχειρήσεις που αιτούνται πιστοποίηση.  
 
Χαμηλό κόστος 
Το κόστος αξιολόγησης, εγγραφής και πιστοποίησης με την Alcumus ISOQAR Ltd είναι από τα πιο ανταγωνιστικά ανάμεσα στους φορείς πιστοποίησης. Σε περιοχές όπου υπάρχει αξιολογητής της Alcumus ISOQAR Ltd οι πελάτες δεν χρεώνονται με έξοδα μεταβίβασης, και το πιστοποιητικό της Alcumus ISOQAR Ltd παρέχεται δωρεάν στους οργανισμούς που πληρούν τις απαιτήσεις του προς πιστοποίηση προτύπου. Για την συμμόρφωση της  με τους κανονισμούς διαπίστευσης, η Alcumus ISOQAR Ltd πραγματοποιεί και τριετείς συνολικές αξιολογήσεις. Γίνεται προσπάθεια όμως να διατηρείται το κόστος και αυτών των αξιολογήσεων όσο το δυνατόν μικρότερο, και σε κάθε περίπτωση συζητείται με τους πελάτες της προκαταβολικά. Η τιμολογιακή πολιτική της Alcumus ISOQAR Ltd είναι να παρέχει υπηρεσία που να είναι προσιτή στις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Όμως, η δομή των αμοιβών καθώς και η φιλοσοφία της στο να είναι προσιτός οργανισμός πιστοποίησης έχει συντελέσει έτσι ώστε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να επιλέγουν την συνεργασία με την Alcumus ISOQAR Ltd.
 
Φιλική και προσγειωμένη 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε οι αξιολογήσεις να καταλήγουν σε τραυματική εμπειρία. Οι αξιολογητές της Alcumus ISOQAR Ltd αξιολογούνται και επιλέγονται για την ικανότητα τους να είναι προσιτοί καθώς και να μπορούν να συνεργάζονται εποικοδομητικά μαζί με τους εκπροσώπους  και προσωπικό των εταιρειών. Αντιλαμβάνονται ότι ένα σωστό σύστημα διαχείρισης πρέπει να εφαρμόζεται με τρόπο που να ωφελεί τον πιστοποιούμενο οργανισμό. Γι’ αυτό και το αξιολογούν σαν να ήταν πελάτες της επιχείρησης. Δίνουν μάλιστα μεγάλη έμφαση στην πρακτική πλευρά του συστήματος αποφεύγοντας τα στερεότυπα και τις αγκυλώσεις.  
 
Ταχύτητα επικοινωνίας  
Είτε πρόκειται για μία τεχνική ή άλλη ερώτηση για πιστοποίηση, είτε πρόκειται για επιτακτική ανάγκη για όσο τον δυνατόν πιο άμεση πιστοποίηση, η Alcumus ISOQAR Ltd ειδικεύεται στο να δίδει απαντήσεις ή να συντονίζει τις απαιτούμενες αξιολογήσεις μέσα στον πιο ελάχιστο χρόνο. Η Alcumus ISOQAR Ltd υπάρχει για να προσφέρει πάντα φιλική βοήθεια και εξειδικευμένη γνώση όπου αυτά χρειάζονται.  
 
Χρήση αξιολογητών με εξειδίκευση στον τομέα του πελάτη 
Κατά την φάση επιλογής των αξιολογητών για μία συγκεκριμένη αξιολόγηση, η Alcumus ISOQAR Ltd φροντίζει να επιλέγει πάντα έναν αξιολογητή που έχει εμπειρία στον χώρο που ανήκει η επιχείρηση προς αξιολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται με τον ‘αέρα’ της αλληλοκατανόησης. Συνεπώς, περιορίζεται έτσι σημαντικά το ενδεχόμενο διαφωνίας που πιθανών προκύπτει όταν υπάρχει έλλειψη κατανόησης των δυσκολιών και ιδιαίτερων απαιτήσεων του συγκεκριμένου χώρου. Η Alcumus ISOQAR Ltd φροντίζει ώστε ο αξιολογητής και η εταιρεία που αξιολογείται να ‘μιλούν την ίδια γλώσσα’ Μέσα από την εμπειρία, εξειδίκευση και προσέγγιση της Alcumus ISOQAR Ltd, η αξιολόγηση προσθέτει πραγματική αξία στην αξιολογούμενη επιχείρηση ή οργανισμό..  
 
Ανασκόπηση εγχειριδίων και εγγράφων  
Με εξαίρεση τις μικρότερους επιχειρήσεις , η πολιτική της Alcumus ISOQAR Ltd είναι να επισκέπτεται τους πελάτες που αιτούνται πιστοποίηση. Κατά την επίσκεψη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανασκόπηση του εγχειριδίου (διαδικασιών και εγγράφων) και να δοθεί η ευκαιρία στο να συζητηθούν και επιλυθούν πιθανές ελλείψεις ή ερωτηματικά που έχουν προκύψει πριν την αξιολόγηση. Το κυριότερο όμως είναι μέσω της επίσκεψης αυτής γίνεται η πρώτη γνωριμία με τον αξιολογητή η οποία με την σειρά της είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διότι αυτή προηγείται και δεν πραγματοποιείται για πρώτη φορά την ημέρα της αξιολόγησης.  
 
Όχι μόνο ... αλλά επίσης  
Μαζί με τις κύριες δραστηριότητες που προσφέρει η Alcumus ISOQAR Ltd ως ένας διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης ποιοτικών και άλλων προτύπων (όπως τα ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 20000-1, BRC/Food, BRC/IOP,), η Alcumus ISOQAR Ltd προσφέρει:  
  1. Επισκέψεις (χωρίς χρέωση) σε εταιρείες που αποζητούν πιστοποίηση και συζήτηση του τι εμπλέκει η διαδικασία πιστοποίησης  
  2. Δευτεροβάθμιες αξιολογήσεις / επιθεωρήσεις οργανισμών (επιθεωρήσεις δευτέρου μέρους) βάσει προτύπων ή οδηγιών  

 

Επιδόσεις της ISOQAR 
Η Alcumus ISOQAR έχει πιστοποιήσει χιλιάδες επιχειρήσεις που πληρούν τα διάφορα ISO πρότυπα και ο αριθμός των πιστοποιημένων αυτών επιχειρήσεων μεγαλώνει καθημερινά. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όχι μόνο τα οφέλη του να είναι ‘πιστοποιημένες εταιρείες’, αλλά και τα οφέλη του να πιστοποιούνται ειδικά από την Alcumus ISOQAR. Η  δυσχέρεια που νιώθει η Alcumus ISOQAR για την γραφειοκρατία αλλά και η φιλοσοφία του να είναι προσιτή σημαίνει ότι οι περισσότεροι νέοι πελάτες της προκύπτουν είτε από σύσταση συμβούλου ποιότητας είτε από άλλους πιστοποιημένους πελάτες της. Γι αυτόν τον λόγο υπάρχει και μία συνεχής και σταθερή ανάπτυξη της Alcumus ISOQAR.  
 
Λίγα λόγια για την παρουσία της ISOQAR Ltd στην Ελλάδα  & Κύπρο
Η παρουσία της ISOQAR Ltd στην Ελλάδα (με μορφή ύπαρξης πιστοποιημένων πελατών) έχει ξεκινήσει από το 1996. Όμως, επίσημη αντιπροσώπευση στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέχρι τα μέσα του 2003. Η ενεργή παρουσία της ISOQAR Ltd στην Ελλάδα και Κύπρο εγκαινιάστηκε στις αρχές του 2004. Ο αντιπρόσωπος της Alcumus ISOQAR Ltd σε Ελλάδα και Κύπρο  κ. Στέφανος Σπανός ασχολείται με τα συστήματα διαχείρισης καθώς και με τις αξιολογήσεις αυτών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το όραμα με το οποίο ανέλαβε την εκπροσώπηση της ISOQAR Ltd στην Ελλάδα είναι η παροχή έγκυρων και προσιτών υπηρεσιών πιστοποίησης που θα μεταφέρουν το μήνυμα και την επιτυχία της ISOQAR Ltd στην περιοχή της ευθύνης του. Σήμερα, η Alcumus ISOQAR Ltd αντιπροσωπεύεται στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και Μέση Ανατολής απο την ISOQAR (Hellas) Ltd με έδρα τη Κύπρο και υπό την διεύθυνση του κ. Στέφανου Σπανού. Έχει δε ξεπεράσει τους 1000 πιστοποιημένους πελάτες στις χώρες ευθύνης των Βαλκανίων και Μέσης Ανατολής.