BRC

Τι είναι το Πρότυπο BRC;

Το 1998 η Βρετανική Κοινοπραξία Εμπορίου (BRC) ανέπτυξε και παρουσίασε το BRC Τεχνικό Πρότυπο και Πρωτόκολλο για εταιρείες που εφοδιάζουν τους λιανοπωλητές με επώνυμα τρόφιμα. Το Πρότυπο δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους λιανοπωλητές στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων τους αλλά και συγχρόνως να προστατέψει τον καταναλωτή, παρέχοντας μία κοινή βάση για την επιθεώρηση των εταιρειών που εφοδιάζουν το εμπόριο με επώνυμα τρόφιμα.

Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του BRC Global Standard-Food

Η χρήση του Πρότυπου BRC συνεπάγεται αρκετές ωφέλειες όπως:

  • Μείωση του αριθμού των επιθεωρήσεων για κάθε πωλητή λιανικής καθώς και δυνατότητα των τεχνολόγων να επικεντρωθούν σε άλλους τομείς, όπως ανάπτυξη του προϊόντος ή άλλα θέματα ποιότητας.
  • Παροχή ενός μόνο προτύπου και πρωτοκόλλου, από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 45011 (ISO/IEC Guide 65).
  • Παροχή μιας μοναδικής επαλήθευσης, με συμφωνημένη συχνότητα, η οποία θα δώσει την δυνατότητα στους προμηθευτές να αναφέρουν το κύρος τους στους πελάτες που αναγνωρίζουν το πρότυπο.
Πως ξεκινά η εφαρμογή του BRC Global Standard-Food;

Τα βήματα προς μία επιτυχή πιστοποίηση είναι τα εξής:

  • Απόκτηση ενός αντίγραφου του Προτύπου.
  • Εκκίνηση της διαδικασίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Προτύπου.
  • Τεκμηρίωση των διαδικασιών.
  • Προετοιμασία για την αποτίμηση και ορισμός ενός Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης για να την πραγματοποιήσει.
  • Πραγματοποίηση της αξιολόγησης των εγκαταστάσεων της εταιρείας και του συστήματος.
  • Πραγματοποίηση διορθωτικών πράξεων για τυχόν μη συμμορφώσεις που μπορεί να έχουν εντοπιστεί.
Γιατί να επιλέξετε την ISOQAR για την πιστοποίηση σας με το BRC Global Standard-Food;

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την ISOQAR. Για αυτόν τον λόγο όλες οι προσπάθειες της ISOQAR στοχεύουν και συντελούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η φιλική προσέγγιση που έχει η ISOQAR και η διαφοροποίηση της από άσκοπες εφαρμοζόμενες γραφειοκρατικές μεθόδους έχουν συντελέσει καθοριστικά σε ραγδαία και συνεχή αύξηση νέων πελατών που κυρίως προέρχονται από συστάσεις ικανοποιημένων πελατών.
Η ISOQAR προσλαμβάνει και συνεργάζεται με αξιολογητές που έχουν αποδεδειγμένη θετική εμμονή με αυτήν την προσέγγιση και η ανάθεση των αξιολογήσεων στους αξιολογητές γίνεται βάση της εμπειρίας που έχουν πάνω στον χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρεία προς αξιολόγηση. 
Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ότι μέσα από μία διαδικασία κατανόησης επιτυγχάνεται μία πρακτική αξιολόγηση που έχει νόημα στον οργανισμό. Η ISOQAR πιστεύει ότι μία αξιολόγηση πρέπει να προσθέτει αξία στον οργανισμό και όχι να είναι ένας στείρος έλεγχος ή μία ‘διανοητική’ άσκηση που στόχο έχει να ικανοποιήσει τον ελεγκτή.

Ποιο είναι το κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης κατά το BRC Global Standard-Food;

Η πολιτική προσιτής προσέγγισης της ISOQAR δεν θα μπορούσε παρά να έχει εξίσου προσιτή εφαρμογή και στο κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης. 
Το κόστος όμως αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και τους τομείς δραστηριότητας της αιτούμενης εταιρείας. Υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί (στους οποίους υπόκεινται όλοι οι φορείς πιστοποίησης) που ορίζουν ανάλογα με αυτές τις παραμέτρους τις ελάχιστες ημέρες αξιολόγησης. Συνεπώς δεν είναι εφικτό να υπάρχει μια προσφορά κόστους χωρίς να καθοριστούν αυτοί οι παράμετροι. Σαν ένδειξη κόστους όμως, μπορούμε να πούμε ότι για εταιρείες παροχής υπηρεσιών που απασχολούν μέχρι 5-8 εργαζομένους, το ετήσιο κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης ξεκινά από 750 Ευρώ. 
Για να καταθέσουμε μία προσφορά πρέπει να αξιολογήσουμε τα πρώτα στοιχεία μεγέθους και δραστηριοτήτων του οργανισμού. Αυτό το κάνουμε μέσω ενός ερωτηματολογίου που στέλνουμε στους ενδιαφερομένους και το οποίο μας το επιστρέφουν συμπληρωμένο. 
Για την παραλαβή του σχετικού ερωτηματολογίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα +30-2106218021, +357-26222172 ή ηλεκτρονικά στο contact@isoqar.gr
Οι προσφορές μας υποβάλλονται χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν καμία υποχρέωση για ανάθεση έργου στην ISOQAR. 

Άντληση πληροφοριών ή βοήθεια

Λεπτομέρειες για το πρότυπο καθώς και από πού μπορεί κανείς να προμηθευτεί αντίγραφο του προτύπου, μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα του BRC www.brc.org.uk/standards.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες τυχόν χρειαστείτε.