Καλωσορίσατε στην ISOQAR (Hellas) Ltd

Η Alcumus ISOQAR Ltd είναι ένας διαπιστευμένος βρετανικός φορέας πιστοποίησης, που σημαίνει ότι έχει την επίσημη εξουσιοδότηση για να επιθεωρεί και αξιολογεί επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και να εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών και άλλων προτύπων (όπως ISO 9001, ISO 27001,  ISO 14001). Στην Ηνωμένο Βασίλειο (όπου εδρεύουν τα κεντρικά γραφεία της Alcumus ISOQAR Ltd) η εξουσιοδότηση αυτή παρέχεται μόνο από την United Kingdom Accreditation Service (UKAS) που με την σειρά του είναι ο αναγνωρισμένος φορέας διαπίστευσης της βρετανικής κυβέρνησης. Η διαπίστευση της UKAS έχει ισχύ σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθώς και αναγνωρίζεται διεθνώς. [Περισσότερα]