20.09.2014
αρχική σελίδα
προσθήκη στα αγαπημένα
προώθηση σε φίλο
   Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ISO 9001
ISO 9001- Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας
Διαδικασία Αξιολόγησης
ISO 14001
ISO 14001 - Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Περιβάλλοντος
Ο δρόμος για την Πιστοποίηση
HACCP
HACCP - Η Συστηματική Προσέγγιση για την Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων
Ο δρόμος για την Πιστοποίηση
ISO 27001
ISO 27001 - Το Πρότυπο για την Διαχείριση της Ασφάλειας Πληροφοριών
Διαδικασία Αξιολόγησης ISO 27001
OHSAS 18001
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / TRAINING
Κανονισμός Πιστοποίησης και Καταχώρησης
Σκοπός Διαπίστευσης
BRC-Παγκόσμιο Πρότυπο για τα Τρόφιμα
 
Κλήση Ζωής - Γραμμή Ζωής
ISO 9001- Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας
Τι είναι το ISO 9001?
 
Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
 
Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 9001
 
Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αφαιρεί το άγχος της αβεβαιότητας καθήκοντος μία και μέσω του συστήματος επανεξετάζονται και ορίζονται αποτελεσματικά οι κύριοι ρόλοι και υπευθυνότητες της κάθε θέσης εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι θετικό κίνητρο για τους εργαζομένους. Επίσης, οι διαδικασίες επανεξετάζονται και τεκμηριώνονται πράγμα που μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας. Τα ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες μειώνονται σημαντικά και εντοπίζονται πλέον σε νωρίτερα στάδια μέσω των διαδικασιών. Από αυτά επιτυγχάνεται μία βελτίωση που συνεισφέρει σε λιγότερη απώλεια, λιγότερα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν πληρούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, συνεπώς και λιγότερα παράπονα πελατών. Η εικόνα του οργανισμού βελτιώνεται μιας και οι πελάτες βλέπουν ότι οι παραγγελίες τους εκτελούνται κανονικά, χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους και ότι παραδίδονται στην ώρα τους. Αυτό με την σειρά του μπορεί να σημαίνει αύξηση των πελατών και άνοιγμα νέων ευκαιριών και προοπτικών στην αγορά.
 
Λόγοι για την αναζήτηση πιστοποίηση κατά ISO 9001
 
• Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης αποδεικνύει την δέσμευση για ποιότητα, την δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών και την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας. • Προβάλει ότι ο οργανισμός εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και αξιολόγηση του ανεξάρτητου εξωτερικού φορέα πιστοποίησης. • Το πιστοποιητικό κατά ISO 9001 βελτιώνει την εικόνα και το προφίλ της εταιρείας στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των διαφόρων φορέων. • Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή, διαφήμιση και marketing του οργανισμού. • Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.
 
Πως ξεκινά η εφαρμογή του ISO 9001? Τι εμπλέκεται?
 
Εντοπισμός των απαιτήσεων του ISO 9001 και του τι εφαρμογές έχουν αυτές στην επιχείρηση. Καθορισμός ποιοτικών στόχων και πώς αυτοί μεταφράζονται αλλά και συνεισφέρουν στην λειτουργία της επιχείρησης. Καταγραφή και τεκμηρίωση της πολιτικής για την ποιότητα και αναφορά στο πώς οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Επικοινωνία των ανωτέρω σε όλον τον οργανισμό. Αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας και των καταγεγραμμένων στόχων και μετά προσδιορισμός προτεραιοτήτων των απαιτήσεων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποίηση τους. Εντοπισμός των συνόρων του συστήματος ποιότητας και παραγωγή των απαιτούμενων τεκμηριωμένων διαδικασιών. Έλεγχος και διασφάλιση των τεκμηριωμένων διαδικασιών ώστε να είναι εφαρμόσιμες, ακριβείς και ωφέλιμες στον χρήση. Εκπόνηση συνεχόμενων εσωτερικών ελέγχων ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος.
 
εκδήλωση ενδιαφέροντος
ISO 9001- Το Διεθνές Πρότυπο για Διαχείριση Ποιότητας Διαδικασία Αξιολόγησης
 
 
follow us
facebook   skype  

newsletter
 
Εισάγετε το e-mail σας αν θέλετε να εγγραφείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας
 
powered by Ellasan © 2009
στοιχεία επικοινωνίας

ISOQAR (HELLAS) Ltd
Γραφεία
Λεωφόρος Μεσόγης 36Α
8280 Μεσόγη
Πάφος , Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας
ΤΘ 64725 ΤΚ 8078 Παφος κύπρος

Τηλ. +357 26 222172, 210 6218021 (με αστική κλήση από Ελλάδα)
Γραφείο Νοτίου Αιγαίου
Μιχάλης Τζανάκης
Οδός 1770, Αρ. 10, Ηράκλειο
Τ.Κ. 71202, Κρήτη, Ελλάς
τηλ.: +30 6946422701

E-mail: contact@isoqar.gr
Πενθήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο (εγκεκριμένο από IRCA) ISO 27001:2013 - Επικεφαλής Επιθεωρητές ISMS, Αθήνα 23 - 27 Ιουνίου 2014
 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ | Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ | NEA | ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ